A külkereskedelmi ügyletek iránya

Kereskedelmi ügyletek másolása

Export, import.

kereskedelmi ügyletek másolása

Mindkettő adásvételi ügylet. Export esetén az árut valuta, vagy deviza ellenében külföldön értékesítik. Az import az árunak külföldről történő beszerzése valuta, kereskedelmi ügyletek másolása deviza ellenében. A viszonteladási ügyletek lényege a három vagy több országot érintő újraeladás, a nemzeti árupiacok áthidalása.

Tőzsdei határidős ügyletek fajtái

A reexport egy import és egy export ügylet összekapcsolása. A vétel és eladás tárgya ugyanaz az áru, amelyet a reexportőr közvetít a két piac között. Közvetlen reexportnál az áru nem érinti a reexportőr országát, kereskedelmi ügyletek másolása igen ekkor átcímkézhetik, átcsomagolhatják, stb. A reexport lehetséges céljai: haszonszerzés, választékbővítés, kereskedelempolitikai lépés.

kereskedelmi ügyletek másolása

Lehet tisztán pénzügyi manipuláció valutaswitchde gyakori áruügylet formájában is. Ekkor a valuta átváltása reexport ügylet révén valósul meg: az összetevő ügyletek közül az egyik ellenértéke konvertibilis valutában, a másiké klíringdevizában egyenlítődik ki. A tranzakciós ügyletek közül a feldolgozás során a feldolgozó olyan árukat, félkész termékeket, stb.

Célja: haszonszerzés, szabad kapacitás lekötése, speciális igények kielégítése. A lecserélés célja devizabevétel elérése azáltal, hogy az előnyösen értékesíthető hazai árukat exportáljuk, s azokat a hazai fogyasztásban olcsóbb import árukkal helyettesítjük.

Külkereskedelmi ügyletek - Pénzügy Sziget

Taktikai ügyleteknél, vétel esetén emelkedő világpiaci árak mellett előre beszerzik az adott gazdálkodási egység import szükségletét hosszabb időre. Eladáskor úgy érhető el nyereség, ha az olcsón beszerzett árukat akkor értékesítjük a piacon, ha az ár magasan áll. Problémát jelenthet a raktározás és készletgazdálkodás. Kapcsolt ügyleteknél két vagy több adásvételi szerződés úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy azok kölcsönösen függnek egymástól.

A hagyományosan értelmezett kompenzációs ügylet barter során az egymásnak külföldi cserepartnerek között áru közvetlenül áruval cserélődik, a kereskedelmi ügyletek másolása kikapcsolásával. Ilyen üzlet kötésére általában akkor kerül sor, ha az érdekelt országok kereskedői között más formában ez nem lehetséges nincs mást lehetővé tevő államközi szerződésvagy a kontingensek kimerültek. Adresszációs elnevezéssel az olyan kompenzációs ügyleteket szokás ellátni, amelyeknél árumozgást pénzmozgás is követ pl.

A visszavásárlási kötelezettséggel indikátor adh az opcióknál eladásnál az exportőr ipari berendezést olyan kötelezettségvállalással ad el, hogy a berendezés ellenértékének kiegyenlítése a berendezésen gyártott áruval történik.

Mik azok a határidős ügyletek?

Lízing ügylet alkalmával a termelő az erre szakosodott közvetítő cégtől bérbe veszi a termelőeszközöket. A közvetítő — általában bank — veszi meg, tartja nyilván könyveiben, így amortizálja is és adja bérbe a gépeket és berendezéseket, a partner igénye szerint.

A lízing előnye az igénybevevő számára, hogy pótlólagos finanszírozási lehetőséget biztosít. Azért is megéri, mert adómegtakarítást is eredményez, és a díj költségként elszámolható. Pénzügyi lízing esetén a bérlő a szerződés lejártakor az utolsó részlet, vagy az ún. Operatív lízingnél a bérleti idő rendszerint rövidebb, így a berendezés élettartama alatt több bérlőnek is bérbe adható.

kereskedelmi ügyletek másolása

Itt a szerződés lejártával a gépet vissza kell adni a lízingbeadónak. Operatív lízing esetén viszont — szemben a pénzügyi lízinggel — a karbantartás, javítás és biztosítás költségei a bérbeadót terhelik.

kereskedelmi ügyletek másolása

Visszlízingről akkor beszélünk, ha a tulajdonos eladja termelőeszközét egy lízingcégnek, majd újra bérbe veszi tőle. Átmeneti likviditási zavarok áthidalására alkalmazzák. A közvetítői ügylet típusba tartozó tranzit sokban hasonlít a reexporthoz.

kereskedelmi ügyletek másolása

A közvetítő megbízást kap az eladótól, vagy a vevőtől, hogy hajtson végre viszonteladást a két ország között. A tranzitőr a megbízás végrehajtásáért jutalékot kereskedelmi ügyletek másolása, viszont — ellenben a reexportőrrel — az ügylet finanszírozásában nem vesz részt, sem áru- sem árkockázata nincs.

Az előadások a következő témára: "KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK"— Előadás másolata:

Alkalmazásának indítékai: az adott országok közötti rendezetlen kapcsolatok, kontingensek kimerülése, devizahiány, stb.

A vállalkozási ügyletek közül a bérmunka lényege az, hogy a bérmunkáltató alapanyagot, félkész terméket ad át a bérmunkát végző félnek, aki azt feldolgozza, és bérmunkadíj ellenében visszaszállítja. Burkolt munkaerőexport vagy -import.

A bérmunkadíj kiegyenlíthető alapanyaggal, késztermékkel, devizával.

A külkereskedelmi ügylettípusok | Külkereskedelmi ismeretek

Az ügylet indítékai: munkabérszínvonal-különbség, szabad kapacitás kihasználása. A kooperációnak két típusát különböztetjük meg: kereskedelmi és termelési.

Előbbi a felek termékeinek harmadik piacon történő közös értékesítésére irányul. Utóbbi a vállalatok között kialakuló munkamegosztáson és érdekközösségeken alapul, amely meghatározott termékek közös előállítását jelenti. Az export fővállalkozás olyan összetett műszaki, gazdasági és kereskedelmi tevékenység, amelynek során a fővállalkozó az alvállalkozók tevékenységét és saját szolgáltatásait koordinálva teljesíti a megrendelő részére a szerződésben kikötött eredményt pl.

A fővállalkozók olyan nagy tőkeerővel rendelkező vállalatok, amelyek képesek komplex tervezési-szervezési-gyártási feladatok kivitelezésére, mindezt a költségek és a kockázatok viselése mellett.

A licenciaés a know-how ügyleteknél az átadásra kerülő szolgáltatás nem fizikai áru, hanem szellemi termék, műszaki ismeret. A licencia szabadalmi szerződés kereskedelmi ügyletek másolása, vagy egyéb iparjogvédelmi eszközzel védett tudás, tapasztalat, ipari titok átengedésére vonatkozik. A know-how szerződés kereskedelmi ügyletek másolása szabadalommal, stb. A licencia és a know-how forgalmazása történhet önálló ügylet keretében, de más ügyletekhez kapcsolódva is.

Utóbbira példa: kooperáció keretében, vagy termelő berendezés szállításához kötődően. Az átengedés ellenértéke a licencia-díj, amely lehet fix összegű, az árbevétel bizonyos százaléka, vagy a kettő kombinációja. A franchising szerződés keretében az átadó megengedi, hogy a vevő márkajelzését, nevét, szimbólumát, eljárásait használja, és az általa előírt módszerekkel árut, szolgáltatást forgalmazzon. Az engedményező számára nem közömbös, hogy vevője milyen eredménnyel hasznosítja a vétel tárgyát, ezért a forgalomba hozatal, illetve a szolgáltatásnyújtás formáját pontosan meghatározza, betartását ellenőrzi, az elért eredményben érdekelt.

Price Ceilings: Deadweight Loss