Címlap

Szolgálati közlemény: 

Fél év, azaz hat hónap inaktivitás(!) után minden regisztráció törlésre kerül, amennyiben nem támogató tag

Történelmi áttekintés 

 

1939.08.25. - Nagy-Britannia kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt Lengyelországgal.

1940.08.25. - Az első brit légitámadás Berlin ellen.

1941.08.25. - Iránba északról szovjet, délről brit csapatok vonulnak be. A sah lemond a trónról fia, Reza Pahlavi javára.

1944.08.25. - Horthy kormányzó lemondatja Sztójay Döme miniszterelnököt, és Lakatos Géza vezérezredest kéri fel kormányalakításra. A minisztertanács foglalkozik egy dél- erdélyi támadás gondolatával, majd elnapolja ülését. Előzőleg a hajnalban Németországból hazaérkezett Vörös János vezérezredes, vezérkarfőnök elnökletével tartott vezérkari értekezlet állást foglal a védelmi rendszer kiterjesztésének szükségességéről a Déli-Kárpátokra. Heinrich Himmler SS birodalmi vezető elrendeli Otto Winkelmann SS- Obergruppenführernek, a magyarországi SS és rendőri erők parancsnokának, hogy a rendelkezésre álló erőkkel szállja meg a Déli-Kárpátok hágóit, egyben utal arra, hogy a magyar-román háborút elkerülendő magyar csapatok nem indíthatnak katonai akciót Románia ellen. E naptól a román haderő betöréseket hajt végre a Székelyföldre és a Dél-Alföldre. Románia hadat üzen Németországnak. Párizs városparancsnoka, Dietrich von Choltitz tábornok harc nélkül átadja a várost. Stockholmban szovjet-finn fegyverszüneti tárgyalások kezdődnek. Himmler megtiltja a további deportálásokat. 

 
1940.08.26. - A minisztertanács elhatározza a fegyveres akciót Románia ellen, s elrendeli a Honvédség teljes mozgósítását. A három honvédhadsereg felvonul a román határra. A támadás idejét 08. 28-ra tűzik ki. 

1942.08.26. - Zsukov marsallt kinevezik Sztálin, a szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság főparancsnoka helyettesévé.

1943.08.26. - A Szovjetunió elismeri a Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságot.

1944.08.26. - Az előző nap elnapolt ülését folytató magyar minisztertanács arra a német kérdésre, hogy Magyarország bekapcsolódik-e egy Dél-Erdély felé indítandó német támadásba, igennel válaszol, annak kikötésével, hogy az együtt történik német csapatokkal, nem jár együtt a magyar haderő szétforgácsolásával, s az csak a résztvevő magyar csapatok (német) felfegyverzése és felvonulásának befejezése után indul meg. A 2. Ukrán Front jobbszárnya az Úz és a Csobányos völgyében, valamint az Ojtozi- szorosban átlépi Magyarország határát, és felveszi a harcérintkezést a székely határőrséggel. Bukarestben befejeződnek a harcok. Bulgária egyidejű semlegességi nyilatkozatot juttat el Moszkvába és Berlinbe. 

  

1940.08.27. - Románia német-olasz döntőbírósági ítéletet kér a magyar-román területi vitában. 

1941.08.27-28. - Az SS-hez tartozó Einsatzgruppe C és ukrán milicisták pogromja a Szovjetunió megszállt területén lévő Kamienec-Podolszkban a Magyarországról oda kitoloncolt, hontalannak minősített zsidók ellen. 

1944.08.27. - A szovjet csapatok elfoglalják Sósmezőt, az első magyar községet (az Ojtozi-szorosban). Ugyancsak elfoglalják Úzvölgy-fűrésztelepet, időben még Sósmező előtt. A szovjet csapatok elfoglalják Foksányt és Galacot.

 

 1941.08.28. - Német és észt csapatok elfoglalják Tallint.

 1942.08.28. - A hídfőcsaták sorában megkezdődik a harmadik korotojaki csata. A 2. magyar hadsereg német közreműködéssel 09.1-re felszámolja a szovjet hídfőt a Don jobb partján.

1943.08.28. - Meghal III. Borisz bolgár cár. Utóda, a fiatalkorú II. Simeon helyett régenstanács veszi át az államfői funkciókat.

1944.08.28. - Horthy kormányzó táviratilag megbízza báró Bakach-Bessenyey György volt berni magyar követet, hogy a magyar fegyverszüneti szándék fogadtatásának kitapogatására lépjen kapcsolatba az angolszász szövetségesekkel. Horthy kormányzó fogadja Szálasi Ferenc pártvezetőt. A kolozsvári IX. hadtestparancsnokságból feláll a 2. magyar hadsereg-parancsnokság. 

 

1938.08.29. - A bledi egyezményben a Kisantant elismeri Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, Magyarország lemond a fegyveres erő alkalmazásáról a Kisantant tagjaival szemben, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia vállalják a területükön élő magyar kisebbség helyzetének javítását.

1940.08.29. - Az USA Kongresszusa általános hadkötelezettséget fogad el.

1942.08.29. - Először próbálják ki és vetik be a fronton a német Tigris harckocsit. Először vetik be az amerikai B-17 (Flying Fortress, Repülő Erőd) bombázót.

1943.08.29. - Dániában a német katonai hatóságok veszik át a végrehajtó hatalmat. A hadsereget lefegyverzik, a flotta elsüllyeszti önmagát. X. Keresztély király visszavonul.

1944.08.29. - Lakatos Géza szolgálaton kívüli vezérezredes vezetésével új kormány lép hivatalba. Kirobban a Szlovák Nemzeti Felkelés. Josef Tiso elnök hívására a német hadsereg megszállja Szlovákiát.

 

 
1944.08.30. - Kétnapos tárgyalásokra Budapestre érkezik Heinz Guderian vezérezredes, a német szárazföldi csapatok főparancsnokságának (OKH) megbízott vezérkari főnöke. Szálasi Ferenc nyilas-hungarista pártvezetőt fogadja Edmund Veesenmayer német követ. Sanatescu román miniszterelnök ultimátumot intéz Magyarországhoz, amelyben a második bécsi döntéssel visszacsatolt területek kiürítésére szólít fel. Román bombatámadás éri Nagyváradot, Szászrégent, Debrecent, Kecskemétet és Ceglédet. Szovjet csapatok foglalják el Ploiestit. A Szovjetunió jegyzékben követeli Bulgáriától, hogy tiltsa meg német csapatok átvonulását és tartózkodását területén, egyben elutasítja a 26-i bolgár semlegességi nyilatkozatot. 

1939.08.30. - Mozgósítják a svájci hadsereget, és felvonultatják a határokon kiépített erődrendszerbe (a lengyel háború befejezése után leszerelik).

1940.08.30. - Németország és Olaszország döntőbírósági határozata (második bécsi döntés) Magyarországhoz csatolja vissza Észak-Erdélyt, a Székelyföldet, Máramarost és a Partium Nagyváradtól északra elterülő részeit. Az 1940:XXVI. törvénycikkel az Országgyűlés 10. 8-án beiktatja az újraegyesülést. Bécsben magyar-német kisebbségi megállapodást írnak alá, amely kitüntetett jogokat biztosít a magyarországi német nemzetiségnek.

1941.08.30. - Ukrajna Dnyeszter és Déli-Bug közötti részét Transznyisztria néven Romániához csatolják. 

 
 

1939.08.31. - Mussolini négyhatalmi (olasz-német-angol-francia) konferenciára tesz javaslatot.

1944.08.31. - A 2. Ukrán Front balszárnya bevonul Bukarestbe. Amerikai-francia csapatok foglalják el Marseille-t. 

 
 

1939.08.31/09.01. - Éjszaka lengyel egyenruhába öltözött német kommandó támad meg egy németországi rádióadót (gleiwitzi provokáció). 

 

1938.09.01. - A Honvéd Légierőnél bevezetik az ék alakú piros-fehér-zöld hadijelet. 

1939.09.01. - Németország megtámadja Lengyelországot.

1941.09.01. - Németországban elrendelik a zsidók számára a sárga Dávid-csillag viselését.

1944.09.01. - A Legfelső Honvédelmi Tanács elrendeli az aktív határvédelmet Észak- Erdélyben. Az amerikai Külügyminisztérium leszögezi, hogy a fegyverszünet megkötését követően a magyar politikai vezetés nem maradhat hatalmon, a Habsburg-ház nem térhet vissza a hatalomba Magyarországon, s hogy az országban reformokat kell kezdeményezni. A 3. Ukrán Front Gyurgyevónál, másnap Dobrudzsában eléri a dunai bolgár határt. Eisenhower amerikai tábornok átveszi a nyugati hadszíntér főparancsnokságát Montgomery brit tábornagytól.

1945.09.01. - Szovjet csapatok szállnak partra a Kurili-szigeteken. 
 

Új fórumtémák

Téma Beküldve Fórum
1.vh.s Azonosító!
  2 hozzászólás
4 nap 2 óra Egyenruhák, felszerelés
Könyvajánló
  0 hozzászólás
5 nap 2 óra
Tankmegsemmesítő Pánt "2b típus" + fotó
  2 hozzászólás
2 hét 1 nap
Mivel?
  1 hozzászólás
2 hét 4 nap
"Tarnfarbene Feldmütze"
  5 hozzászólás
2 hét 6 nap
Gombolkodjunk!
  1 hozzászólás
2 hét 6 nap
Androwski Henrik Altábornagy nemesi oklevele
  4 hozzászólás
3 hét 6 nap Kitüntetések
Szombati zenebutik
  2 hozzászólás
4 hét 1 nap
Az oroszok már a spájzban vannak...
  6 hozzászólás
1 hónap 1 óra
KvK 1. Oszt. Kardokkal /Klein und Quenzer AG/
  2 hozzászólás
1 hónap 11 óra
PTTM
  4 hozzászólás
1 hónap 11 óra
Téli Hadjárat - Werner Redo, Saarlautern
  0 hozzászólás
1 hónap 3 nap
Téli Hadjárat - Rudolf Berge, Gablonz an der Neckar
  0 hozzászólás
1 hónap 3 nap
Napi jócselekedet
  4 hozzászólás
1 hónap 1 hét
Milyen felvarró? Kitalálósdi :)
  5 hozzászólás
1 hónap 1 hét

Friss hozzászólások

Hozzászólás Téma Fórum
Már nem találtam meg.
okw :: 3 nap 14 óra
Deutsche Volksgruppe Ungarn övcsat
Köszi Zoli! Esetleg egy link?
Nibelungen :: 3 nap 15 óra
Deutsche Volksgruppe Ungarn övcsat
Plusz képek kerültek fel a
okw :: 3 nap 15 óra
Deutsche Volksgruppe Ungarn övcsat
?
Etele :: 4 nap 1 óra
1.vh.s Azonosító! Egyenruhák, felszerelés
.
Nibelungen :: 4 nap 1 óra
1.vh.s Azonosító! Egyenruhák, felszerelés
Szia Peti,
okw :: 2 hét 18 óra
Tankmegsemmesítő Pánt "2b típus" + fotó
Szia Zoli!
Baka :: 2 hét 1 nap
Tankmegsemmesítő Pánt "2b típus" + fotó
Már 15 éve is ezt használtuk
okw :: 2 hét 1 nap
Mivel?
:)
Baka :: 2 hét 4 nap
"Tarnfarbene Feldmütze"
Nekem már volt szerencsém
Nibelungen :: 2 hét 4 nap
"Tarnfarbene Feldmütze"
Ez nagyon szép! 
OR-4 :: 2 hét 6 nap
"Tarnfarbene Feldmütze"
?
Etele :: 2 hét 6 nap
"Tarnfarbene Feldmütze"
Pár viselési fotó....
Baka :: 2 hét 6 nap
"Tarnfarbene Feldmütze"
Szia István!
Baka :: 2 hét 6 nap
Gombolkodjunk!
Szia István! Kellemes,
easternwarfront :: 3 hét 20 perc
Az oroszok már a spájzban vannak...
......
okw :: 3 hét 6 nap
Androwski Henrik Altábornagy nemesi oklevele Kitüntetések
....
okw :: 3 hét 6 nap
Androwski Henrik Altábornagy nemesi oklevele Kitüntetések
..
okw :: 3 hét 6 nap
Androwski Henrik Altábornagy nemesi oklevele Kitüntetések
.
okw :: 3 hét 6 nap
Androwski Henrik Altábornagy nemesi oklevele Kitüntetések
Nagyon szép darab, gratulálok
okw :: 3 hét 6 nap
Az oroszok már a spájzban vannak...
 Jajj... Nem bírtam
OR-4 :: 4 hét 1 nap
Szombati zenebutik
Igazad van, deformált. Én nem
Hege :: 4 hét 1 nap
Az oroszok már a spájzban vannak...
Én ezt jobban bírom:
Hege :: 4 hét 1 nap
Szombati zenebutik
Sikerült a sorozatszámot
OR-4 :: 4 hét 1 nap
Az oroszok már a spájzban vannak...
Szia Hege!
OR-4 :: 4 hét 1 nap
Az oroszok már a spájzban vannak...