Címlap

Szolgálati közlemény: 

Fél év, azaz hat hónap inaktivitás(!) után minden regisztráció törlésre kerül, amennyiben nem támogató tag

 

             Történelmi áttekintés

 

 

 

1939.03.28. - A madridi helyőrség kapitulációjával katonailag véget ér a spanyol polgárháború.

1940.03.28. - Nagy-Britannia és Franciaország egyezményt ír alá, hogy nem kötnek különbékét.

1941.03.28. - Német-magyar katonai tárgyalások kezdődnek a balkáni válságról.

1942.03.28. - Franciaországból megkezdődik a zsidók deportálása.

1944.03.28. - Betiltják a Szociáldemokrata Pártot, a Kisgazdapártot és más politikai pártokat, illetve szervezeteket. A Hitler vezetésével tartott értekezleten megegyeznek a Honvédség lefegyverzés helyetti harcbevetéséről a keleti fronton. A 3. Ukrán Front elfoglalja Nyikolajevet.

1945.03.28. - Utolsó székhelyéről, Kőszegről a Szöllősi-kormány áttelepül a Birodalomba. A szovjet csapatok elfoglalják Győrt. A szovjet csapatok elfoglalják Danzigot. Összeomlik a német csapatok Rajna-menti védelmi rendszere.

1942.03.28-29. - A brit légierő végrehajtja az első szőnyegbombázást, Lübeck ellen. 

 

 

1944.03.29. - Magyarországon elrendelik a zsidók számára a sárga Dávid-csillag viselését, illetve tovább korlátozzák jogaikat. Betiltják a külföldi rádióadások hallgatását (a német adók kivételével). Előbbi 04.5-én, utóbbi 04.2-án lép hatályba. Előbbivel megkezdődik az ún. zsidórendeletek kiadása. Szovjet csapatok foglalják el Csernovicet. 

1942.03.28-29. - A brit légierő végrehajtja az első szőnyegbombázást, Lübeck ellen. 

 

 

1944.03.29. - Magyarországon elrendelik a zsidók számára a sárga Dávid-csillag viselését, illetve tovább korlátozzák jogaikat. Betiltják a külföldi rádióadások hallgatását (a német adók kivételével). Előbbi 04.5-én, utóbbi 04.2-án lép hatályba. Előbbivel megkezdődik az ún. zsidórendeletek kiadása. Szovjet csapatok foglalják el Csernovicet. 

1945.03.29. - Szálasi Ferenc nemzetvezető és közvetlen környezete Kőszegről a Birodalomba települ. 
 

 

 

1941.03.30. - Paulus altábornagy, a Wehrmacht főszállásmestere és Werth Henrik gyalogsági tábornok, vezérkarfőnök megegyeznek Budapesten a magyar csapatok alkalmazásáról a Jugoszlávia elleni háborúban. 

1942.03.30. - Az amerikai hadvezetés kettéosztja a csendes-óceáni hadszínteret (a két főparancsnok MacArthur tábornok és Chester William Nimitz tengernagy). 

1943.03.30. - A magyar kormány elutasítja a német vezetés ajánlatát magyar megszálló erők küldéséről Szerbiába, de hozzájárul a Szovjetunió területén lévő megszálló erők kiegészítéséhez. A japán Nagy-ázsiai Tanács közigazgatási önállóságot ad a megszállt kínai területeken működő, Vang Csing-vej vezette bábkormánynak. 

1945.03. 30. - Hermann Balck páncélos tábornok, a 6. német hadsereg parancsnoka elrendeli a hadserege területén tartózkodó magyar csapatok lefegyverzését, és ugyanerre tesz javaslatot a hasonló szintű német parancsnokoknak. 

 

 

 

1939.03.31. - Magyar-szlovák határszerződést írnak alá Kárpátaljára vonatkozóan. A határ a Honvédség által elért vonalat rögzíti, ami nyugatabbra húzódik a korábbi szlovákiai-kárpátaljai belhatárnál. Nagy-Britannia és Franciaország garantálja a lengyel határok sérthetetlenségét. Német-dán megnemtámadási egyezményt írnak alá. 

1945.03. 31. - A szovjet csapatok, átkelve a Szudéta-hegységen, Csehország területére lépnek. 

1945.03. folyamán - Pilsen térségében megkezdődik a 2. hungarista honvédhadosztály (Petőfi) szervezése (felállítása a gyakorlatban nem történik meg). 
 

 

 

1943.04. elején - Barcza György Svájcban a brit kormány képviselőivel tárgyal Magyarország kiválási lehetőségeiről a háborúból. 

1939.04.01. - Először száll fel a japán Mitsubishi Zero vadászgép. 

1941.04.01. - A Legfelső Honvédelmi Tanács határozatot hoz, hogy Magyarország három eset bekövetkezte esetén (ha Jugoszlávia mint állam felbomlik, ha a jugoszláviai magyar lakosságot atrocitások érik, vagy ha a német hadsereg előrenyomulása nyomán a magyarlakta területek senkiföldjévé válnak) bekapcsolódik a Jugoszlávia elleni támadásba. A hadműveletben való részvételre kijelölt magyar repülőalakulatok gépeire elrendelik a Tengelyhez tartozást jelképező sárga gyűrű, valamint sárga orr- és farokrész felfestését. 

1942.04.01. - A magyar gyalogdandárokat könnyűhadosztályokká szervezik át. 

1943.04.01. - Szovjet kötelékben francia repülők kapcsolódnak be a harcokba (Normandia század). 

1944.04.01. - Magyarországon munkaszolgálatra hívják be a katonai szolgálatra alkalmatlan férfiak három évfolyamát. Az 1. magyar hadsereg a német Észak-Ukrajna Hadseregcsoport alárendeltségébe lép, és megkezdődik átcsoportosítása Galíciába. 

1945.04.01. - A Ruhr-vidéket védő német B Hadseregcsoport bekerítésbe kerül. Amerikai csapatok szállnak partra Okinawa szigetén (06.22-re foglalják el). 

 

 

 

1940.04.02. - Gróf Teleki Pál miniszterelnök egy esetleges emigráns kormány megalakításának előkészítésére az USA-ba küldi Eckhardt Tibort. 

1941.04.02. - A Honvédséget részlegesen mozgósítják. A német hadsereg belép Magyarország területére. A brit kormány hadüzenetet helyez kilátásba, ha Magyarország csatlakozik a német támadáshoz. 

1942.04.02. - Német-olasz légi offenzíva indul Málta ellen (05.10-ig tart). 

1943.04.02. - Kállay Miklós miniszterelnök háromnapos látogatásra Rómába érkezik. Tárgyal Mussolinivel, fogadja őt XII. Pius pápa. 

1945.04.02. - Delegálják és megválasztják az Ideiglenes Nemzetgyűlés budapesti képviselőit. 
 

 

 

1941.04.03. - Gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságot követ el. A kormányzó Bárdossy László külügyminisztert nevezi ki miniszterelnökké. A Honvéd Vezérkar mellett német összekötő törzs alakul. Irakban a hadsereg németbarát szárnya veszi át a hatalmat. 

1944.04.03. - Megkezdődik Magyarország angol-amerikai rendszeres légibombázása. Az első támadás Budapest déli részét (Csepel, Pestszenterzsébet) éri. 

 

 

1941.04.04. - Megalakul a 3. magyar hadsereg. 

1944.04.04. - Megszűnik a Magyar Megszálló Erők Parancsnoksága, a VIII. hadtestparancsnokság Magyar Megszálló Csoport Parancsnoksággá, 05.1-én II. tartalék hadtestparancsnoksággá alakul. 

1945.04.04. - Csehszlovákiában meghirdetik az ottani magyarságot kollektíve megbélyegző és állampolgárságától megfosztó ún. kassai programot (a benesi kormányprogramot). A szovjet csapatok beveszik Pozsonyt, Trencsént és Körmöcbányát. 

 

 

 

Új fórumtémák

Téma Beküldve
Legkésőbbi
  4 hozzászólás
2 nap 20 óra
Nyilas karszalag a vaterán...
  3 hozzászólás
3 nap 37 perc
DAK
  4 hozzászólás
5 nap 6 óra
Tarn csendélet
  5 hozzászólás
6 nap 5 óra
Lámpák
  8 hozzászólás
1 hét 23 óra
Nagyon komoly videó a hazai repülőgép restaurálásról...
  0 hozzászólás
1 hét 5 nap
Magyar Volksbund jelvény verőtő
  5 hozzászólás
2 hét 5 óra
KVK 1. osztály doboz variációi
  1 hozzászólás
3 hét 6 nap
Totenkopf "hagyaték" - Etikus ez?
  2 hozzászólás
1 hónap 14 óra
Magyarországi Németek Szövetsége - zománctábla
  3 hozzászólás
1 hónap 3 nap
Lojalitás
  2 hozzászólás
1 hónap 4 nap
Ejtőernyős őrmester
  4 hozzászólás
1 hónap 4 nap
Kitalálósdi, Milyen egyenruha van a képen?
  6 hozzászólás
1 hónap 5 nap
Angol miniatür sor - egykori tulaja szinte majd minden fronton szolgált
  0 hozzászólás
1 hónap 1 hét
35M magyar Kulacs - Írországi bolhapiaci lelet
  5 hozzászólás
1 hónap 1 hét

Friss hozzászólások

Hozzászólás Téma
Én az ellenkezőjét is látni
Nibelungen :: 1 hét 6 nap
Magyar Volksbund jelvény verőtő
Szia Peti,
okw :: 1 hét 6 nap
Magyar Volksbund jelvény verőtő
:S
Baka :: 1 hét 6 nap
Magyar Volksbund jelvény verőtő
(Nincs cím)
Nibelungen :: 1 hét 6 nap
Magyar Volksbund jelvény verőtő
Igazi különlegesség a témában
pintyet :: 2 hét 3 nap
Magyarországi Németek Szövetsége - zománctábla
...
Baka :: 3 hét 6 nap
Kitalálósdi, Milyen egyenruha van a képen?
Én véletlenül megtaláltam a
fakutya :: 3 hét 6 nap
Kitalálósdi, Milyen egyenruha van a képen?
Szia Zoli!
Baka :: 3 hét 6 nap
KVK 1. osztály doboz variációi
:)
Baka :: 3 hét 6 nap
Kitalálósdi, Milyen egyenruha van a képen?
Látom Peti már megint a tiéd
okw :: 3 hét 6 nap
Kitalálósdi, Milyen egyenruha van a képen?
Szia Zoli!
Baka :: 4 hét 1 óra
Kitalálósdi, Milyen egyenruha van a képen?
:S
Baka :: 1 hónap 10 óra
Totenkopf "hagyaték" - Etikus ez?
Aberrált!
OR-4 :: 1 hónap 12 óra
Totenkopf "hagyaték" - Etikus ez?
:)
Baka :: 1 hónap 2 nap
Magyarországi Németek Szövetsége - zománctábla
Szia Zoli!
Nibelungen :: 1 hónap 2 nap
Magyarországi Németek Szövetsége - zománctábla
Szia Zoli!
Baka :: 1 hónap 3 nap
Lojalitás
Talány a számomra, hogy
okw :: 1 hónap 3 nap
Ejtőernyős őrmester
Azért az ilyen dolgok mindíg
okw :: 1 hónap 3 nap
Lojalitás
Jézus!
Baka :: 1 hónap 4 nap
Ejtőernyős őrmester
Szia Zoli!
OR-4 :: 1 hónap 4 nap
Ejtőernyős őrmester
..
okw :: 1 hónap 4 nap
Ejtőernyős őrmester
Szia Zoli!   LAAH?
OR-4 :: 1 hónap 4 nap
Kitalálósdi, Milyen egyenruha van a képen?
.
OR-4 :: 1 hónap 6 nap
Budapest ostroma
Szia Peti,
okw :: 1 hónap 1 hét
5. kl. Kw. Kol.J.Div.Ns.Fü. 13 - Dögcédula
(Nincs cím)
Nibelungen :: 1 hónap 1 hét
35M magyar Kulacs - Írországi bolhapiaci lelet