Wydobycie StuGa - Grzegorzew, lipiec 2008 // Stug IV recovery, Grzegorzew, July 2008