Instant Research: Professzionális eszköz gyors online adatfelvételhez

Gyors és megbízható kereset. Miért válasszam az Instant Research szolgáltatást?

Sofőr Szabályzat 1.

Az Entitás tudomásul veszi, hogy az esetlegesen alkalmazásában álló munkavállalók, vagy más képviseletében eljáró személyek által okozott károkért, avagy mulasztásért teljes felelősséggel tartozik. A Szabályzat nem ismerésére nem mentesít a felelősség alól. A Sofőrazonosító segítségével hozzáférést biztosít az Applikációhoz, időről időre aktualizált vagy módosított változatban.

Applikációs rendszer működése Azonosítók. A Sofőr vállalja, hogy a Sofőrazonosítót titokban tartja, és nem osztja meg azt arra illetéktelen féllel.

Sürgősen kerestetik: Megbízható takarítónőt - aktuális Megbízható takarítónőt munkák - Jooble

A Sofőr köteles haladéktalanul értesíteni a THU-t, ha a Sofőr-Applikáció tényleges vagy vélelmezett, nem helyénvaló használatáról vagy közzétételéről, illetve az azokkal való esetleges visszaélésről tudomást szerez. A Szolgáltatás megvalósítása. A Sofőr által elfogadott minden Igény külön szerződéses kötelezettséget képez. Kizárólag a Sofőr belátásán múlik annak eldöntése, hogy az Igények fogadása szempontjából rendelkezésre áll-e. Amennyiben a Sofőr ezen kötelességének nem tesz eleget, a rendszer által automatikus letiltásra kerül, illetve figyelmeztetésben részesül.

A Sofőr tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre állás ideje alatt akár az Alkalmazáson, akár más módon beérkező Igényeket lehetőség szerint el kell fogadnia a jelen Szabályzat szerint.

További segítségre lenne szüksége? Keressen minket!

Egy adott Igény elfogadása után a Sofőrnek az Utas előírásait figyelembe véve kell teljesítenie. A fuvar közben fellépő technikai vagy egyéb jellegű akadályoztatásáról haladéktalanul tájékoztatni köteles a THU Sofőr-ügyfélszolgálatát. Az elvállalt fuvar akkor számít elvégzett munkának, amennyiben a cím felvételétől az Utasnak az általa megadott címre történő elszállítása maradéktalanul megtörtént.

pénzre van szüksége a kereséshez

Tudomásul veszi, hogy — felelősségvállalási megfontolásból — minden Utast közvetlenül, a nem engedélyezett útmegszakítás vagy jogosulatlan megállók beiktatása nélkül, az Utas utasításai szerint szállítja el a meghatározott célállomásra. A megrendelések teljesítéséért, illetve az esetlegesen az Utasok felé keletkező kárért, mint Szolgáltató az Entitás, illetve Sofőr teljes kötelezettséggel tartozik.

Az Entitás tudomásul veszi, hogy az esetlegesen alkalmazásában álló munkavállalók által okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. Utazás megkezdésekor köteles a Sofőr az Alkalmazáson, illetve a Taxaméteren továbbiakban: Taxióra az utazás megkezdését azonnal elindítani, utazás befejezésekor pedig azonnal leállítani, az Alkalmazás által kalkulált fuvardíjat pedig a Taxiórán jelzett díjhoz állítani.

Ezen követelmény megszegése szankcióval jár.

bitcoin árdiagram usd

A Taxióra a szolgáltatás hivatalos mérőeszköze. A fuvar végeztével minden esetben kötelező az applikáción megjelenő fuvardíjat a Taxaméteren szereplő összeghez igazítani. Az Alkalmazás és a Taxióra által számolt fuvardíj csak minimális összegben térhet el egymástól. Elektronikus Számlázás Azon önálló jogi személyiségű gazdasági társaság továbbiakban: Céges Partnermely a szokásos gazdasági tevékenysége körében alkalmazottai számára kíván személy-taxi szolgáltatást igénybe venni, a THU-val kötött együttműködési megállapodás alapján, elektronikusan kiállított, automata számlára továbbiakban: e-számlára jogosult minden utazását követően.

Pár perc alatt ott vagyunk érted!

Minden esetben az Applikáció jelzi, hogy a szolgáltatást igénybe vevő utas Céges Partner, és nem magánszemély. Szerződött Céges Partnerek esetén a szolgáltatást végző Entitás a számlázz. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő Utas magánszemély, és számla igénye van, úgy a Sofőrnek a szolgáltatás helyszínén papír alapú számlát kell kiállítani az utazást követően.

Kizárólag a Céges fiókhasználatra jogosult szerződött Céges Partnerek részére biztosít elektronikus számlát a számlázz. Ezen kötelezettség mind az Entitást, mind a Sofőrt terheli. A Sofőr kötelessége megbizonyosodni a POS terminál műszaki állapotáról. A Sofőrnek minimum két papírtekercset kell tartania a taxiórához valamint a terminálhoz.

A Sofőr köteles - az Entitás által hivatalosan kiváltott - számlatömböt tartani a gépjárműben. Amennyiben az utasnak számla igénye van, úgy a helyszínen a szolgáltatást követően a sofőr köteles számlát biztosítani az utas részére. Számlaadás hiányában vagy POS terminál hiányában, rosszhiszemű kezelés gyors és megbízható kereset a sofőr azonnali szankcionálásban részesül.

Más módon elsősorban utcáról beérkező Igények kiszolgálása A Sofőr tudomásul gyors és megbízható kereset, hogy főszabály szerint köteles Rendelkezésre állási időben valamennyi beérkező igényt kiszolgálni — az alábbi kivételekkel - tekintettel a jogszabályon alapuló szerződéskötési kötelezettségére.

bináris opciók befektetések

Nem köteles elvállalni az Utas szállítását, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

A Sofőr gyors és megbízható kereset a személyszállítást megtagadhatja, vagy fibonacci vonalak bináris opciós stratégiák Utast a személyszállításból kizárhatja, ha az Utas a ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,b magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személygépkocsinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.

A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a Sofőr ugyancsak megtagadhatja. Repülőtér, vasúti pályaudvar és autóbusz állomás üzemi területén, továbbá a közösségi közlekedési szolgáltató kezelésében lévő területen - ha ilyen szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üzemeltetője hozzájárult - személytaxi-szolgáltatást felajánlani és utast felvenni az arra kijelölt helyen taxiállomásonvalamint b az utas zaklatása gyors és megbízható kereset, a közterület rendjének betartása mellett szabad.

Droszt Csak és kizárólag a droszt koordinátor által behívott Sofőrök fogadhatnak el rendelést a drosztról.

egy egyszerű módja a bináris opciókkal való pénzszerzésnek

Ha a THU tudomására jut, hogy egy adott Sofőr megszegte ennek feltételét, úgy azonnali szankcióban részesül. Ennél hátrább lévő pozíció esetén köteles elérhető állapotban lenni az Alkalmazásban. Továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az Entitás felel a Sofőr által elkövetett minden mulasztással vagy tettel kapcsolatos indokolt és megfelelő óvintézkedést ideértve az összes jogszabálynak megfelelő biztosítás meglétét illetően.

Amennyiben az 5. Az aktuális engedélyek vagy egyéb jogi előkövetelmények birtoklásának, illetve a jelen bekezdés bármely más rendelkezése betartásának elmulasztása a jelen Szabályzat jelentős megszegését képezi.

A jelen Szabályzatban megfogalmazott szolgáltatások bármelyikének nyújtása esetén, az Entitás tudomásul veszi és garantálja, hogy csak olyan alvállalkozókat vesz igénybe, akik — a jelen Szabályzatban leírtak szerint — az alkalmazandó összes Személytaxi-szolgáltatás követelményének megfelelnek.

A jármű alkalmas a Szabályzatban előirányzott személytaxi-szolgáltatások teljesítésére, valamint megfelelő műszaki állapotban van, karbantartják azt az adott Járműre vonatkozó biztonsági és karbantartási normáknak megfelelően.

Mindenkor tiszta és higiénikus állapotban van. Ennek gyors és megbízható kereset esetén a sofőr azonnali szankcionálásban részesül. Az Sofőr tudomásul veszi, hogy tilos a Rendelkezésre állási időben befolyásoló alkohol és narkotikum, tudatmódosító tartalmú szer gyors és megbízható kereset, a gépkocsikban mobiltelefont csak a KRESZ szabályainak megfelelően használhatja. A mobiltelefon használatához szükséges kiegészítőket, saját költségén köteles beszerezni és azt a KRESZ szabályainak megfelelően használni.

egy igazán működő bináris opciós stratégia

Az Entitás és Sofőr kapcsolata az Utasokkal. Etikátlan Magatartás Elvárás, hogy minden utazás során a Sofőr megteremtse az utas számára a kellemes utazás élményét. A barátságos hangnem, a segítőkészség és a pozitív hozzáállás ennek elengedhetetlen részei a szolgáltatásnak.

Bármely utast érő atrocitás esetén, az eset súlyosságától függően a Sofőr figyelmeztetésben, a továbbiakban pedig szankcionálásban részesül. Dohányzás A Sofőrnek ápolt, a gépjárműnek pedig mindig tiszta állapotban kell lennie a munkavégzés során. Ez jelenti, - a zárt cipő, egyszínű hosszú nadrág, ing vagy poló - kötelezően megszabott viselését. Szakadt, piszkos, elhanyagolt ruházatban, ápolatlan megjelenéssel személy-taxi szolgáltatás végezni tilos! Amennyiben erre panasz érkezik, úgy az adott Sofőr először figyelmeztetésben, a kereskedési hálózatok keresnek pedig szankcióban részesül.

Utas tévesztés Minden esetben a Sofőr teljes felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a megfelelő utast vette fel, aki, az adott utazást megrendelte.

Amennyiben nem így tesz, figyelmetlenül jár el, más utast pénzt keresni php ben fel, úgy először figyelmeztetésben, a továbbiakban pedig szankcióban részesül.

Készen állsz az utazásra?

Téves útvonal A Sofőrnek kötelessége a lehető legrövidebb úton elvinni az utast az úticélig, indokolatlan kitérőt és megállót nem tehet, kivéve, ha az utas más útvonalat választ, vagy erre a Sofőrt külön megkéri. Amennyiben Utas gyors és megbízható kereset érkezek, hogy a Sofőr indokolatlanul nagy kerülő megtételével teljesítette az utazást, és az eset kivizsgálását követően a THU az állapítja meg, hogy a Sofőr rosszhiszeműen járt el, úgy objektív döntés alapján szankció mértéke állapítható meg.

Ha a Sofőr értékelése a Minimális átlagos értékelés alá csökken, a THU értesíti az Entitást és a Sofőrt és a THU a saját belátása szerint egy korlátozott időtartamot szabhat meg a Sofőr számára, hogy átlagos értékelését a Minimális átlagos értékelés fölé emelje. Amennyiben nem növeli átlagos értékelését a Minimális átlagos értékelés szintjére a megszabott időtartamon belül amennyiben az meghatározásra kerülta THU fenntartja magának a jogot arra, hogy inaktiválja a hozzáférését az Applikációhoz.

Talált tárgy Talált tárgy esetén a Sofőr köteles az adott tárgyat mihamarabb leadni a THU irodájában, vagy az irodaház 24 órás portaszolgálatán. Amennyiben az utassal sikerül felvennie a kapcsolatot, úgy a két fél egyeztetése alapján járjanak el. Továbbá az Entitás csak olyan munkavállalót alkalmaz a személytaxi szolgáltatás nyújtásának megvalósításához, aki munkáját mindenkor kellő pontossággal udvariassággal, szigorú szakmai normák betartásával végzi.

A SZEK 7. Tulajdonhoz kapcsolódó jogok; Licence Licencengedély.

Bérkalkulátor Bérkalkulátor Gyors, megbízható, kényelmes. Online bérkalkulátor azoknak, akik gyorsan, egyszerűen és megbízható forrásból szeretnék összehasonlítani, hogyan változik a nettó bér, bruttó bér, illetve a munkáltatói összköltség ban. A bérkalkulátor fő funkciói és használata Nettó bér, bruttó bér és munkáltatói összköltség számítása a Családi járulékkedvezmény és első házasoknak járó kedvezmények számítása.

A jelen megállapodás feltételeinek függvényében, a Vállalat ezennel a Sofőr számára nem kizárólagos, jogdíjmentes, nem átruházható, allicenc formájában nem továbbítható, nem átruházható licencet biztosít a jelen Megállapodás ideje alatt gyors és megbízható kereset Applikáció használatához a Szolgáltatás teljesítése során, kizárólag a személytaxi- szolgáltatásnak az Utasok számára történő teljesítése céljából, valamint az abból eredő díjak nyomon követéséhez.

Szankciók mértéke Az elévülési idő minden szabálysértés esetében 1 év. A szankcionálás mértékét illető gyors és megbízható kereset mindig a tárgyhetet követő heti utalásban kerül levonásra. Amennyiben a sofőr gyors és megbízható kereset követ el, és a THU elekronikus útoni megkeresésére 14 napon belül nem ad érdemben választ, vagy a THU felhívására személyesen a THU irodájában nem jelenik meg, úgy a legmagasabb szanció mértéke szabható ki a sofőrre.

A THU elektronikus formában- e-mailben tájékoztatja a szabálysértőt a cselekmény mértékéről és a pénzbirság összegéről, amely azonnali levonásra kerül a cselekményt követő tárgyhetet követően. Amennyiben a pénzbírság összegét a THU nem tudja előzetesen levonni, és a sofőr a THU által kiküldött megkeresésnek nem tesz eleget, úgy a THU jogosult a szerződést egyoldalúan megszüntetni. A THU márkajelzéseivel ellátott partner gépjárművekkel csak és kizárólagosan a THU által kibocsátott címeket lehet teljesíteni, illetve más márkajelzéssel ellátott gépjárművel munkát végezni szigorúan tilos.

Ilyesfajta tevékenység azonnal kizárást és jogi lépéseket von maga után. Kompenzációs Rendszer Jelenleg sávos heti kompenzációs rendszer van életben. Változatás joga fenntartva.

milliomos opciós kereskedők

Újonnan csatlakozó egyéni vállalkozók számára ez a kompenzáció a csatlakozástól számított első teljesen héten lép érvénybe. Ezen csatlakozási díj összege az első, valamint a második hét bevételéből kerül levonásra két részletben.

Az ajánlási bónuszrendszer keretein belül egy adott Sofőr által ajánlott továbbiakban: Ajánló szerződő sofőr belépése esetén továbbiakban: Ajánlott az Ajánló belépési bónuszra jogosult. Ezen bónusz összege Az Ajánlónak jelen kell lennie személyesen, minden ajánlás érvényesítésénél. Fuvardíj A Fővárosi Önkormányzat rendelete értelmében