Házirend

A "Rohamjelvények Fórum" politikamentes, kultúrális ismeretterjesztő fórum. Az ókortól, az I. és II. világháború történetén keresztül napjainkig, az adott korszakokban viselt kitüntetéseken és felszerelési tárgyakon keresztül mutatja be, valamint segítséget nyújt a gyűjtők számára ezen tárgyak felismerésében, beazonosításában.

 
A fórum témákban és az adatbázisokban az önkényuralmi jelképpel ellátott jelvények ábrázolása kizárólag gyűjtői és ismeretterjesztő célból, azok egyedi azonosítása, eredetiségük megállapítása céljából történik.

Minden politikai tartalmú- különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő - hozzászólás, megjegyzés, nyilatkozat törlésre kerül, és a tag azonnali kizárását vonja maga után.

A Fórum tiszteli az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emlékét, valamint segíti a tisztességes gyűjtő, kutatómunkát végző, történelem iránt elkötelezett tagok tevékenységét.

A Fórum minden tagja egyetért abban, hogy a szolgáltatások használatával együtt betartja a Fórum szabályzatait az alábbiak szerint:

A Rohamjelvenyek.hu adatbázisa és Fórum része együtt készül ötvözni azt a nyugodt, kiegyensúlyozott és tiszteletteljes légkört, ahol a tagok megvitathatják és megoszthatják tudásukat a feltüntetett témakörökben a szóban forgó relikviákra vonatkozóan.

A témakörök a későbbiekben igény szerint természetesen bővülhetnek.

Az alábbiakban olvashatóak lesznek azok az irányelvek, amelyek mentén egy mérsékelt hangvételű, tiszteletteljes légkör lesz elvárható és fenntartható a kezdő, a haladó és a professzionális gyűjtők számára. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez az Arany Szabályzat:

 „Bánj úgy másokkal, ahogy azt másoktól is elvárod magaddal szemben!”

I. Törvényi háttér

A Büntető Törvénykönyv 269/B. § (1) bekezdése szerint "Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vörös csillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet

a) terjeszt;

b) nagy nyilvánosság előtt használ;

c) közszemlére tesz;

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő."

Az idézett jogszabály (2) bekezdése szerint "nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el."

A 2013 június 1-től hatályba lépő új rendelkezés:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 335. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„335. § Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vörös csillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon
a) terjeszt,
b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy
c) közszemlére tesz,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.”

Indoklás:

A 4/2013. (II. 21.) AB határozatban foglaltakra figyelemmel, valamint az egységes jogértelmezés érdekében a tényállás az elkövetői magatartás követelményeként határozza meg, hogy azt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon kell elkövetni. A jogalkalmazás megkönnyítése érdekében a tényállás példálódzva meghatározza, hogy a köznyugalom megzavarására alkalmas lehet az elkövetés módja, ha az az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sérti. Tekintettel arra, hogy a köznyugalom megzavarására alkalmas mód, mint az elkövetői magatartás módja a tényállás eleme lesz, nem indokolt a tényállásban megtartani az AB által megsemmisített tényállás kivételeket megállapító (2) és (3) bekezdéseit. A köznyugalom megzavarására alkalmas mód ugyanis eleve kizárja az ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából történő elkövetést, illetve az államok hatályban lévő hivatalos jelképeit sem érinti. Minderre figyelemmel az ilyen célokból történő elkövetés a jövőben továbbra sem lesz büntetendő.

 

II. Támogatás:

A Fórum, illetve a hozzá kapcsolódó technikai háttér (tárhely, karbantartás) fenntartása anyagi ráfordítást igényel.

Az oldal látogatása 1.000 ft. támogatói díjhoz kötött.

Az adományozó regisztrált tagok a Támogató Tag elnevezést kapják.

Azok a tagok, akik a Fórum működését 5 000 forinttal vagy e feletti összeggel támogatják egy évben a továbbiakban Fórum Szponzor elnevezéssel kerülnek regisztrálásra. Ennek megfelelően ők reklámozhatják saját honlapjukat, cégüket.

A támogatásként befizetett összegek a Fórum fenntartására, szükség szerinti bővítésére, további - közkinccsé tételre kerülő - szakanyagok beszerzésére kerülnek felhasználásra

 

 

III. Tagsági szintek, korlátozások:

A Rohamjelvények.hu fórumára történő regisztrációt követően azonnali korlátozások lépnek életbe. Ez alatt az jelenti, hogy minden regisztrált tagnak támogatói díjat kell fizetnie ahhoz, hogy az Adatbázist megtekinthesse. Természetesen minden tagnak van ideje és jogában áll eldöntenie, hogy szeretné-e támogatni a Fórumot, és ezt milyen módon/formában fogja megtenni. A támogatás befizetését és annak aktiválása után a regisztrál tag kapni fog egy rendszer üzenetet, miszerint a korlátozásai feloldásra kerültek. Azok a regisztrált tagok, akik nem kívánják támogatni a Rohamjelvenyek.hu honlapot, azok hozzáférhetősége jelentősen korlátozva maradnak.

a.) Támogató tagok:

A minimálisan fizethető éves támogatói díj ezer, azaz 1.000.- forint lesz.

A támogatói díjat fizető tag, a felhasználóneve vagy avatar képe alá a "támogató tag" jelvényt fogja megkapni.

Figyelem! A Médiatárban látható videók, szabadon hozzáférhető, nyílt forrásból lettek közzétéve, a tartalomért a rohamjelvenyek.hu nem vállal felelősséget!

c.) Örökös tagok:

Ezen belül, az örökös tagok élettartamra vonatkozó tagjai a Rohamjelvények.hu-nak. Ez a szint egy kiváltság, és kizárólag szigorú elbírálás alapján lehet bekerülni ebbe a körbe. Az örökös tagság közé történő felvétel évente egyszer lesz bővíthető.

 d.) Fórum szponzorok:

Éves öt ezer forint, azaz 5.000.- forint és az e feletti összeg befizetését követően a támogató tag fórum szponzorrá válik. Kizárólag a Fórum Szponzorok adhatnak meg hivatkozási linket saját magukról, honlapjukról vagy cégükről. A partneri banner kép csere nem azonos a fórum szponzori státusszal, viszont a fórum szponzor banner képét, a szponzor kérésére természetesen kitesszük az oldalunkra. Teljes jogú támogató tagok, akik mindenhez hozzáférnek a Rohamjelvények.hu honlapon.

e.) Inaktivitás:

Azok a tagok akik 6 hónapnál hosszabb ideig inaktívak az oldalon (nem lépnek fel a Fórumra), automatikusan törlésre kerülnek és feltöltött tartalmaik hozzárendelésre kerülnek "Anonimus" felhasználói profilhoz.

 

IV. Regisztrációs követelmények:

A regisztrációhoz a regisztráló személy valódi neve, érvényes e-mail címe és kiválasztott felhasználóneve szükséges. Érdemes olyan felhasználónevet választani, melyen a tagság meg is tudja szólítani az új tagokat. Városnév megadásakor a tagnak jogában áll kihagyni lakhelyének nevét, beírás választásakor pedig kötelező Magyarországon létező városnevet megadnia. Egyéni kérésre az e-mail cím a regisztrációt követően titkosítható, amit ebben az esetben kizárólag a honlap tulajdonosai fognak látni. Amennyiben a későbbiekben e-mail cím változás következik be, akkor azt kérjük jelezni melyet újra érvényesíteni kell.

A regisztrációt követően a jelentkezés elbírálásra kerül, mely során a honlap tulajdonosai fent tartják a jogot a regisztráció visszautasítására.

Az egyéni avatar kép, és az egyéni felhasználónév használata megengedett. Saját név és arckép használata nem kötelező.

Más helyeken látható képek tekintetében, csak óvatosan lehet hivatkozni, hiszen ezek sokszor jogvédelem alatt állnak. A feltöltött képek automatikusan a Rohamjelvények.hu által vízjelezve lesznek és védelem alá kerülnek.

Az élénk hozzászólások és viták elfogadhatóak, de nem fogjuk tűrni a személyes támadásokat, megjegyzéseket, észrevételeket senkitől sem, senki irányába sem. Nálunk mindenki tiszta lappal fog indulni. A más honlapokon történt személyes ellentéteket itt mindenki tegye félre, lépjen túl rajta, mert a személyeskedés és az oldal arculatába nem illő magatartás kizárást vonhat maga után. Az ilyen magatartást követő egyén vagy egyének megsértik a Fórum Szabályzatát és nincsenek összhangban a kialakításra szánt Etikai Kódexszel és a küldetésünkkel, amely az első esetben Figyelmeztetést von maga után (egy hetes szóbeli figyelmeztetéssel), ami a felhasználó neve mellett látható lesz, mint (Figyelmeztetve). Második Figyelmeztetés (kétheti eltiltással), ami a felhasználó neve mellett látható lesz, mint (Felfüggesztve) és a harmadik Figyelmeztetés azonnali kizáráshoz vezet, mint (Törölve).

 

V. Etikai elvárások:

 Amennyiben problémája van egy másik taggal, akkor további megjegyzésekkel/bejegyzésekkel ne súlyosbítsa a helyzetét, ne válaszoljon semmilyen további észrevétellel kapcsolatban, ami még nagyobb problémát idézhet elő.

Súlyos nézeteltérés esetén két lehetőséget vehető igénybe:

- Privát levélben megírhatja a problémáját az oldal üzemeltetőjének.

- Egymás között privát levelezésben megpróbálhatják megoldani a felmerült problémákat.

a.) A tiszteletlen magatartás az oldal üzemeltetőjével és a tagokkal szemben kockáztatja a kizárás lehetőségét. A panaszt tehát privát levélben és nem a Fórum nyilvánossága előtt kell megtenni. Aki megszegi a szabályt elveszítheti tagságát.

b.) A felhasználó tartsa tiszteletben a kijelölt témaköröket, és kategóriákat, mielőtt elküldi az üzenetét. Ez magában foglalja az úgynevezett „off-topic” fogalmát és a promóciós megjegyzéseket, amelyeket helytelenül közöl valaki rossz fórumba vagy rossz témakörhöz.

c.) Kérjük, ne írjon semmilyen káromkodást (sem durvát, sem enyhét). Ne írja az üzeneteit bekapcsolt Caps Lock funkcióban, mivel köztudottan a bekapcsolt Caps Lock funkcióban használt írásmód kiabálást jelent. A Fórum szalonképes szeretne maradni minden tagjával és látogatójával szemben. Egyes tiltott szavakat a szerver automatikusan csillaggal (*) fogja jelölni, ezáltal minden egyes szövegben a tiltott szavak automatikusan moderálásra fognak kerülni. A vélemények, észrevételek és állásfoglalások a fórum tagja által leírt véleményt képviselik és a tag felelős a leírt mondataiért. A Rohamjelvények.hu nem vállal felelősséget a leírt és kifejtett tartalmakért és hallgatólagosan sem ért egyet velük.

d.) A Fórum szabályzata és iránymutatásai nem képezik vita tárgyát. A világ híres a demokráciáról, de a Fórum önmagában nem a nagybetűs demokrácia. A Rohamjelvények.hu egy privát fórum. Habár, ösztönző hatása lehet a javaslatoknak, kijavításoknak és egyéb észrevételeknek, ettől függetlenül a felállított szabályokat megkérdőjelező tag értesítés nélkül eltávolításra kerülhet. Véleményét privát levelezésben mindenki közölheti a Fórum tulajdonosaival (Adminisztrátorával).

A Rohamjelvények.hu-t a közösségi munka fényében hoztuk létre. A szabályok és az iránymutatások törekvésként szolgálnak a honlap folyamatos javítása érdekében. Oldalunk az egymás iránti tisztelet fokozását is szolgálja.

Semmiképpen se felejtsd el azt, hogy soha ne keverd össze a tiszteletet a tiszteletlenséggel, mert ezt nem fogják értékelni.

e.) Az oldal üzemeltetőinek nem kell nyíltan vitatkozniuk a Fórumon, miközben az iránymutatások szerint végrehajtják a feladataikat. Bárki, aki ész érvek nélkül beleköt egy-egy tagba, figyelmeztetésbe részesül  vagy előzetes értesítés nélkül eltávolításra kerülhet.

f.) A honlap tulajdonosai fenntartják a jogot arra, hogy a Fórum tagságából bárkit töröljön, amennyiben a tag magatartásának megítélése káros a Fórumra.

A Fórumra tilos feltölteni olyan anyagot, amely tudatosan hamis és/vagy rágalmazó, tiszteletlen, pontatlan, sértő, durva, utálatos, zaklató, obszcén, szexuális beállítottságú, fenyegető, más személyek magánéletét vagy bármely törvényt sérti, vallási és etnikai hovatartozást firtat, kritizál, ezekkel élcelődik és ellentétben áll a Fórum Szabályzatával, küldetésével és szellemével. A Fórum témák közé politikai és a szélsőséges nézeteket taglaló írásokat tilos betenni.

g.) A fórum üzemeltetői fenntartják a jogot, hogy figyelmeztetés nélkül töröljék az üzeneteket.

Minden tag kizárólagos felelőse a saját üzeneteinek.

Jó fórumozást kíván a rohamjelvenyek.hu csapata