Lauri Allan Törni - A Téli háborútól Vietnámig

Lauri Allan Törni egykoron a finn hadsereg kapitánya volt és egy gyalogos századot vezetett a téli háború idején. Szent kötelességének érezte a bolsevizmus elleni küzdelmet, így 1944-ben beállt a német hadseregbe, és mint a Waffen-SS tisztje fejezte be a háborút. 1945 után az Egyesült Államokba költözött, de katona szíve nem hagyta nyugodni és jelentkezett az amerikai hadseregbe és az utolsó háborúját Vietnámban, mint Larry Thorne őrnagy vívta meg. Három háború, három zászló alatt, és egy nem mindennapi életút.

Lauri Allan Törni 1919. május 28-án született a finnországi Viipuri-ban. Az üzleti középiskola elvégzése után szolgált a polgári védelemnél és 1938-ban 19 éves korában belépett a finn hadseregbe és megkezdte szolgálatát a Kiviniemi-ben állomásozó 4. független gyalogos vadász-zászlóaljban. 1939-ben a Szovjetunió megtámadta Finnországot és kitört a „Téli háború”.

A Ladoga tó körüli ütközetekben Törni alakulatával bekerítette és megsemmisítette a Lemetti körül állomásozó szovjet erőket. A harctéren gyorsan megmutatkozott vezetői képessége ezért parancsnokai javaslatára a vezérkar tiszti tanfolyamra küldte ahonnan, mint Vänrikki (hadnagy) tért vissza alakulatához majd a téli háború befejezése után tartalék állományba kerül.

Mikor a Waffen-SS önkénteseket toboroz az SS Freiwilligen Bataillon Nordost (SS északkeleti önkéntes zászlóalj) alakulatába, Törni is jelentkezik. 1941. júniusában utazik ki Bécsbe a hét hetes kiképzésre, ahol megkapja az SS-Untersturmführer (SS hadnagy) rendfokozatot is. A felhívásra végül olyan sok önkéntes jelentkezik, hogy egy részüket a kiképzés végeztével hazaküldik.

A Finn önkéntesek mandzsetta szalagja, valószínüleg sosem került kiosztásra.

Törni is visszatér Finnországba, ami ekkor már ismét hadban áll a Szovjetunióval, miután 1941. június 22-én a Német Birodalom megindítja a Barbarossa Hadműveletet. Törni a finn 1. Hadosztály harckocsi zászlóaljához kerül 1941. augusztus 15-én.

Lauri Allan Törni harckocsizóként (jobbra)

1942. március 23-án felderítő sí őrjárat közben egy aknarobbanástól súlyosan megsebesül. Nyár közepén tér vissza alakulatához, de már mint századparancsnok. 1943-ban, mikor megfordul a német hadiszerencse, a finnek is beszüntetik a szovjetek elleni támadó hadműveleteket és átszervezik haderejüket. Törni alakulatát feloszlatják és őt az 56. Gyalogos Ezredhez vezénylik. 

1943-ben megalakult a híres Törni különítmény. Ebben az alakulatban szolgált Mauno Koivisto közlegény is, aki később Finnország miniszterelnöke, majd 1982-től 1994-ig köztársasági elnöke lesz.

A Törni különítmény karjelzése

A Törni különítmény hírhedté vált a behatoló harcmodoráról, mely során észrevétlenül átjutottak az ellenséges vonalakon és az ellenséges hátországban diverzáns akciókat hajtottak végre. Eredményességüket jól példázza, hogy a szovjet hadvezetés 3 millió finn márka vérdíjat tűztek ki a fejére. A finn hadvezetés is elismerte Törni hadnagy bátorságát és az ellenséges vonalak mögött elért eredményeiért 1944. július 9-én a Mannerheim Kereszttel tüntették ki.

Törni főhadnagy

1944 szeptemberére a finn csapatok teljesen demoralizálódtak. A hadvezetés számára nyílvánvalóvá vált, hogy a további harc folytatása értelmetlen és Finnország békét kért.

Amikor a két ország aláírta a békeszerződést Törni roppant elégedetlen volt a feltételekkel melyet az országa aláírt és az év novemberében azon kapta magát, hogy munkanélküli lett. Finnország megkezdte csapatai leszerelését. Az ország számra a háború véget ért és jelentős finn területek kerültek szovjet megszállásra.

Törni hadnagy azonban nem nyugodott és megkezdte egy szabotőr csoport felállítását. 1945 januárjában Németországba utazott, hogy befejezze a szovjet vonalak mögött tevékenykedő finn diverzánsok kiképzését. A kiképzés márciusban véget ért, de ekkor a hadi helyzet már nem tette lehetővé, hogy visszatérjen Finnországba ezért csatlakozott a németországi Schwerin városában a szovjetek ellen harcoló csapatokhoz.

 A háború végén alakulata a britek előtt tette le a fegyvert. Hadifogságba került és a németországi Lübeck-ben lévő fogolytáborból 1945 júniusában megszökött és visszatért Finnországba. Hazatérte után 1946 áprilisában a hatóságok letartóztatták amiért csatlakozott a német hadsereghez, annak ellenére, hogy birtokosa volt az egyik legmagasabb finn érdemrendnek és 6 év börtönre ítélték. 1948 decemberében Finnországnak tett elévülhetetlen érdemeiért az ország elnöke Juho Paasikivi kegyelembe részesítette.

Szabadulás után úgy érezte nincs többé maradása szülőhazájában és Svédországba ment ahol beleszeretett egy ott élő finn lányba. Mielőtt azonban megnősült volna úgy érezte az a legfontosabb, hogy az életét rendbe tegye és egy kis tőkét kovácsoljon magának a házasélet előtt ezért elszegődött matróznak egy tengerjáró hajóra. A hajó első útja Venezuelába vezetett majd onnan az Egyesült Államokba. Mikor a hajó a Mobile (Alabama) kikötője mellett haladt el Törni leugrott a hajóról és kiúszott a partra. Ezután sikeresen eljutott New York-ba ahol segítséget kért az ott élő népes finn közösségtől. Hamarosan talált munkát, és mint asztalos helyezkedett el.

1953-ban tartózkodási engedélyt kapott és a nevét Larry Thorne-ra változtatta és már legálisan élhetett az Államokban.

1954-ben csatlakozott közlegényként az amerikai hadsereghez a Lodge törvény alapján, mely lehetővé tette volt SS tagok felvételét a hadseregbe. Mint várható volt a tapasztalatai alapján számára egyenes út vezetett a hadsereg speciális alakulatához. Hamarosan az Észak-Karolinai Fort Bragg kiképző bázisra helyezték ahol túlélést, hegymászást, síelést és gerilla taktikát oktatott az újoncoknak. Oktatói minőségében saját magát is képezte és szakértői státuszt szerzett ejtőernyős hadviselésből is. Időközben elvégezte a tiszti iskolát. Parancsnokai is felismerték Thorne kiváló képességeit és ezáltal gyorsan emelkedett a ranglétrán. 1957-ben hadnagy, 1960-ban már százados. 1958-1962-ig tagja volt a 10. Special Forces Group-nak és a nyugat-Németországi Bad-Tölz-ben állomásozott.

1962-ben, mint százados az ő vezette azt a speciális alakulatot melynek sikerült megmásznia Irán legmagasabb hegyét, hogy visszaszerezze a korábban ott lezuhant C-130-as szállítógépből a titkos iratokat és felszerelést. Míg az előző kommandók kudarcot vallottak, Thorne és emberei megcsinálták azt, amit mindenki lehetetlennek gondolt.

Larry Thorne százados

1963 novemberében csatlakozott a Vietnámban szolgáló amerikai csapatokhoz. Különleges Erők A-734 Különítményének a feladata a dél-vietnami katonai erők segítése és együttműködés a Civil Irreguláris Védelmi Csoporttal. Szolgálata alatt bátorságáért elnyerte a Bronz Csillagot (Bronz Star) és harctéri sebesüléseiért öt alkalommal a Bíbor Szívet (Purple Heart). A szolgálata alatt legtöbb küldetést az ellenséges vonalakon belül hajtotta végre melynek feladata az ellenséges dobokon lévő magas figyelők semlegesítése volt.

Középen Larry Thorne százados

1965 februárjában második küldetésre is visszatért Vietnámba. Ekkor azonban már nem volt szerencséje és október 18-án egy titkos bevetés során az őt szállító helikopter, Da Nang-tól 40 kilométerre (Phước Sơn kerület, Quảng Nam tartomány) a hegyek között lezuhant. 1966-ban annak ellenére, hogy a holttestét megtalálták volna holttá nyilvánították és posztomusz őrnaggyá léptették elő. Thorne már életében is legendának számított a zöldsapkások között így elvesztése nagy csapás volt az alakulatnak.

Lauri Allan Törni kitüntetései

1999-ben az amerikai hadisír kutató egység megtalálta a helikopter roncsát benne Thorne őrnagy és a helikopter utasainak maradványaival. 2003 helyezték örök nyugalomra az Arlingtoni Katonai Temetőben (Arlington National Cemetery).

Thorne őrnagy temetése

 

Thorne őrnagy sírja

Lauri Allan Torni/Larry Thorne ma Finnországban és az Egyesült Államokban is nemzeti hős. Nevét a Colorádó állambeli Fort Carson katonai támaszponton található Thorne Hall viseli.

John Wayne által a „Zöldsapkások” című filmben megformált Swen Kornie kapitányt Larry Thorne őrnagy ihlette!

Örökség

Lauri Allan Torni a 90-es években lett ismert, mint háborús hős mikor is több könyv is megjelent róla. A híres finnek listáján (Suuret Suomalaiset) az 52. legismertebb finnként tartják számon. 2006-ban a Suomen Sotilas (Finn katonák) magazin olvasói a legbátrabb Mannerheim Kereszttel kitüntetett katonának választották. Ma Finnországban a Lauri Torni egyesület gondoskodik, hogy neve soha ne merüljön feledésbe, továbbá a Helsinkiben lévő Finn Hadtörténeti Múzeum állandó kiállítással emlékezik a nagyszerű Finn hősre.

2013-ban megjelent egy könyv: Ismeretlen Lauri Torni címmel, amelyben a szerzők Juha Pohjonen és Oula Silvennoinen azzal érvelnek, hogy Torni háború utáni elítélése jogos volt, mert mint SS katona ő maga is hozzájárult a finnországi nemzetiszocialista puccs megtörténtéhez.  Természetesen a könyv megjelenése óriási vitákat gerjesztett a Finn társadalomban, de szerencsére minden elismert történész egyöntetűen kiállt amellett, Lauri Allan Torni-nek semmi köze nem volt a nemzetiszocialista ideológiához. Jussi Niinistö finn történész kijelentette, hogy ez a könyv semmi másra nem jó, mint hogy sárba tiporja az ország hőseit továbbá a könyv írói elfelejtik, hogy minden ember azért fogott fegyvert, mert féltették a családjukat az akkor igen is reálisnak tűnő orosz megszállással szemben.

Forrás:

wikipedia.org

1939-1945.blog.hu

ironmarch.org

warhistoryonline.com